Хуульчид нь Хятад. Бүх Хятадын хуульчид онлайн.


Хятад Орчуулгыг Subpoena


одоо эргээд харахад түүх

хөгжиж буй 4000 гаруй жилийн хугацаанд олон тэмдэгт байх хандсан гоо зүйн төгс төгөлдөр Дараах жагсаалт нь холбогдох Хятад орчуулга нь 'subpoena' Тайлбар: зүгээр Л англи хэлний олон Хятад үг байж болох янз бүрийн утга

бүрэн ялгааг.

тэгээд бидэнтэй холбоо барина үнэн зөв орчуулга.